top of page

Evènman

Join nou pou yon varyete evènman otòn sa a pandan n ap pataje enfòmasyon sou eleksyon, bay materyèl enskripsyon elektè yo, epi selebre dwa nou pou vote!

<< Tcheke dat eleksyon enpòtan yo ak Pwomès pou Vote!

2023 Fly Into Action Kite Festival Facebook Event Cover.png

@NITTERHOUSE SOCCER COMPLEX

375 W. Washington St., Chambersburg, PA -kat jeyografik
GRATIS E LOUVRI POU PUBLIK   |   LAPLUI OSWA KLEYE

Join nou pou inogirasyon Fly Into Kite Festival la! Fè memwa ak fanmi ak zanmi pandan y ap selebre dwa nou pou vote nan Amerik la. Jwi mizik, machann manje, atizana fanmi, aktivite timoun yo, machann kominotè, kado, ak plis plezi ki gen anpil vole! Y ap bay KITES GRATIS bay 500 premye patisipan yo!

VIN YON MAVANN

 

Òganizasyon kominotè, machann manje, ak biznis yo envite pou vin jwenn nou nan evènman an! Tanpri enskri pou espas kabin vandè a lè w ranpli fòm nan:

EVÈNMAN FLYER

 

Telechaje feyè evènman an pou enprime oswa pataje dijital. Mèsi paske w ede nou gaye pawòl la!

VOLONTE

 

Nou bezwen volontè pou ede nan evènman an! Èd ak òganize evènman jeneral, oswa èd ak edikasyon votè yo ak sansibilizasyon. Enskri isit la:

bottom of page