top of page

Dat enpòtan yo

 • Pledge to Vote in the Primary
  Pledge to Vote in the Primary
  Tue, Apr 23
  Franklin County, PA
  Apr 23, 2024, 7:00 AM – 8:00 PM
  Franklin County, PA
  Apr 23, 2024, 7:00 AM – 8:00 PM
  Franklin County, PA
  Pledge to vote on April 23, 2024 and receive reminders ahead of important election dates. Use your voice. Use your vote. Thank you for making a plan to vote and sticking to it!
  Share
 • DÈNYE JOU pou w mande yon bilten vòt pa lapòs
  DÈNYE JOU pou w mande yon bilten vòt pa lapòs
  Tue, Apr 16
  Franklin County, PA
  Apr 16, 2024, 8:30 AM – 4:30 PM
  Franklin County, PA
  Apr 16, 2024, 8:30 AM – 4:30 PM
  Franklin County, PA
  Biwo konte a dwe resevwa aplikasyon pou bilten vòt pa lapòs/absans la anvan 5pm nan dat 1ye novanm 2022. Se sèlman votè ki anrejistre yo ki ka soumèt yon aplikasyon pou vote pa lapòs. **Ou dwe RE-APLIKE yon fwa CHAK ane kalandriye pou resevwa bilten vòt pa lapòs ou.**
  Share
 • LAST DAY to Register to Vote before the Primary
  LAST DAY to Register to Vote before the Primary
  Mon, Apr 08
  Franklin County, PA
  Apr 08, 2024, 8:30 AM – 4:30 PM
  Franklin County, PA
  Apr 08, 2024, 8:30 AM – 4:30 PM
  Franklin County, PA
  To vote in the upcoming Primary, you must register to vote by April 8, 2024. (NOTE: If you mail in your registration form, the county office must RECEIVE it by April 8)
  Share
 • Pledge to Vote in the Municipal Election
  Pledge to Vote in the Municipal Election
  Tue, Nov 07
  Franklin County, PA
  Nov 07, 2023, 7:00 AM – 8:00 PM
  Franklin County, PA
  Nov 07, 2023, 7:00 AM – 8:00 PM
  Franklin County, PA
  Pledge to vote on November 7, 2023 and receive reminders ahead of important election dates. Use your voice. Use your vote. Thank you for making a plan to vote and sticking to it!
  Share
 • DÈNYE JOU pou w mande yon bilten vòt pa lapòs
  DÈNYE JOU pou w mande yon bilten vòt pa lapòs
  Tue, Oct 31
  Franklin County, PA
  Oct 31, 2023, 8:00 AM – 4:30 PM
  Franklin County, PA
  Oct 31, 2023, 8:00 AM – 4:30 PM
  Franklin County, PA
  Biwo konte a dwe resevwa aplikasyon pou bilten vòt pa lapòs/absans la anvan 5pm nan dat 1ye novanm 2022. Se sèlman votè ki anrejistre yo ki ka soumèt yon aplikasyon pou vote pa lapòs. **Ou dwe RE-APLIKE yon fwa CHAK ane kalandriye pou resevwa bilten vòt pa lapòs ou.**
  Share
 • LAST DAY to Register to Vote before the Municipal Primary
  LAST DAY to Register to Vote before the Municipal Primary
  Mon, Oct 23
  Franklin County, PA
  Oct 23, 2023, 8:00 AM – 4:30 PM
  Franklin County, PA
  Oct 23, 2023, 8:00 AM – 4:30 PM
  Franklin County, PA
  To vote in the upcoming Primary, you must register to vote by October 23, 2023. (NOTE: If you mail in your registration form, the county office must RECEIVE it by October 23)
  Share
 • Pledge to Vote in the Primary
  Pledge to Vote in the Primary
  Tue, May 16
  Franklin County, PA
  May 16, 2023, 7:00 AM – 8:00 PM
  Franklin County, PA
  May 16, 2023, 7:00 AM – 8:00 PM
  Franklin County, PA
  Pledge to vote on May 16, 2023 and receive reminders ahead of important election dates. Use your voice. Use your vote. Thank you for making a plan to vote and sticking to it!
  Share
 • DÈNYE JOU pou w mande yon bilten vòt pa lapòs
  DÈNYE JOU pou w mande yon bilten vòt pa lapòs
  Tue, May 09
  Franklin County, PA
  May 09, 2023, 8:00 AM – 4:00 PM
  Franklin County, PA
  May 09, 2023, 8:00 AM – 4:00 PM
  Franklin County, PA
  Biwo konte a dwe resevwa aplikasyon pou bilten vòt pa lapòs/absans la anvan 5pm nan dat 1ye novanm 2022. Se sèlman votè ki anrejistre yo ki ka soumèt yon aplikasyon pou vote pa lapòs. **Ou dwe RE-APLIKE yon fwa CHAK ane kalandriye pou resevwa bilten vòt pa lapòs ou.**
  Share
 • DÈNYE JOU Pou Enskri Pou Vote
  DÈNYE JOU Pou Enskri Pou Vote
  Mon, May 01
  Franklin County, PA
  May 01, 2023, 8:00 AM – 4:00 PM
  Franklin County, PA
  May 01, 2023, 8:00 AM – 4:00 PM
  Franklin County, PA
  Pou vote nan eleksyon k ap vini an, ou dwe enskri pou vote anvan 24 oktòb 2022. (NÒT: Si w voye fòm ou pa lapòs, biwo konte a dwe resevwa li anvan 24 oktòb)
  Share
 • Pran angajman pou vote!
  Pran angajman pou vote!
  Tue, Nov 08
  Franklin County, PA
  Nov 08, 2022, 7:00 AM – 8:00 PM
  Franklin County, PA
  Nov 08, 2022, 7:00 AM – 8:00 PM
  Franklin County, PA
  Pwomèt pou vote epi resevwa rapèl anvan dat eleksyon enpòtan yo. Sèvi ak vwa ou. Sèvi ak vòt ou. Mèsi paske w fè yon plan pou w vote epi w rete kole ak li!
  Share
 • DÈNYE JOU pou w mande yon bilten vòt pa lapòs
  DÈNYE JOU pou w mande yon bilten vòt pa lapòs
  Tue, Nov 01
  Franklin County, PA
  Nov 01, 2022, 8:00 AM – 5:00 PM
  Franklin County, PA
  Nov 01, 2022, 8:00 AM – 5:00 PM
  Franklin County, PA
  Biwo konte a dwe resevwa aplikasyon pou bilten vòt pa lapòs/absans la anvan 5pm nan dat 1ye novanm 2022. Se sèlman votè ki anrejistre yo ki ka soumèt yon aplikasyon pou vote pa lapòs. **Ou dwe RE-APLIKE yon fwa CHAK ane kalandriye pou resevwa bilten vòt pa lapòs ou.**
  Share
 • DÈNYE JOU Pou Enskri Pou Vote
  DÈNYE JOU Pou Enskri Pou Vote
  Mon, Oct 24
  Franklin County, PA
  Oct 24, 2022, 8:00 AM – 5:00 PM
  Franklin County, PA
  Oct 24, 2022, 8:00 AM – 5:00 PM
  Franklin County, PA
  Pou vote nan eleksyon k ap vini an, ou dwe enskri pou vote anvan 24 oktòb 2022. (NÒT: Si w voye fòm ou pa lapòs, biwo konte a dwe resevwa li anvan 24 oktòb)
  Share
bottom of page